viagra compare price walgreens
viagra canada
viagra pills canada
Order viagra online no membership overnight shipping
Buy perscription viagra online
generic viagra prices
Cheapest viagra online
viagra medication interactions

A Szövetség hírei

UNESCO listán a magyar táncház módszer

2011. november 28.
2011. november 25-én az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottsága felvette a Legjobb megőrzési gyakorlatok regiszterére a táncház módszert, mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modelljét.

2011. november 25-én az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottsága felvette a Legjobb megőrzési gyakorlatok regiszterére a táncház módszert, mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modelljét.

A táncház módszer a szellemi kulturális örökséget komplexen (zene, tánc, költészet, szokás, kézművesség stb.), szórakozási-, közösségi-, művelődési alkalomként kínálja a ma embere számára úgy, hogy az élő helyi kultúrát más kulturális közegbe emeli.

A folklórkutatás, oktatás, közművelődés és művészi tevékenységek együttműködéséből, a szellemi kulturális örökség értékeinek közvetítésére jött létre. A módszer lényege, hogy az örökségelemeket közvetlenül a helyi közösségek élő gyakorlatából és archív forrásból meríti, miközben folyamatosan együttműködik a kutatókkal, tudósokkal.

A résztvevőktől aktivitást igényel, közösségi élményt ad. Ezáltal közösségeket teremt és tart fönt társas szórakozási, művelődési lehetőségeivel. A közvetlen módon, gyakorlatban is megismert kulturális örökség beépül a résztvevők mindennapjaiba, így ők az örökség hordozójává, továbbadójává, újratermetőjévé válnak.

Az 1970-es években Budapesten kibontakozott mozgalom 2012-ben lesz 40 éves.

A felterjesztési dokumentáció összeállítását a szellemi kulturális örökség egyezmény hazai szakmai feladatait koordináló Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) végezte 2010 tavaszán a Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottság döntési javaslata alapján. Ennek során az Igazgatóság munkacsoportot hozott létre, amelyben több intézmény, szervezet és a táncház-mozgalommal foglalkozó szakember vett részt és segítette tanulmányok írásával, szakértéssel, tanácsadással, nyilatkozatok beszerzésével a közös munkát. (A munkacsoport tagjai: Hagyományok Háza, Táncház Egyesület, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, MTA Zenetudományi Intézet, MTA Néprajzi Kutatóintézet.)

2011 november végén az évi rendes ülését Balin (Indonézia) tartó Kormányközi Bizottság tárgyalta a tavaly erre a listára beérkezett 12 jelölést, ezen belül a magyarországi felterjesztést is. A Legjobb megőrzési gyakorlatok regiszterébe felvett tevékenységet, programot, projektet az UNESCO mint a megőrzés modell-értékű módszerét terjeszteni fogja. Ehhez a szellemi kulturális örökség divízió módszertani kézikönyv összeállítását kéri majd a benyújtó Részes Államtól. Az anyag összeállítása érdekében az Igazgatóság újra szakértői munkcsaoprtot fog alakítani, melynek első találkozója november 30-án lesz a Skanzenben.

Beszélgetés Sebő Ferenccel a Lánchíd Rádióban a felterjesztés Mo.-i bejelentésén, 2011. november 25-én.
viagra compare price walgreens
viagra canada
viagra pills canada
Order viagra online no membership overnight shipping
Buy perscription viagra online
generic viagra prices
Cheapest viagra online
viagra medication interactions
Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége
Cím: 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 6
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 22.
Tel/Fax:
+36-1-201-7931
Adószám: 18034051-1-41